× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych s.c.

Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych s.c.

Informacje o komórce

Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej

Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Zakres świadczonych usług:Adres

87-569 30 30
Zusno 53
16-424 Filipów

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1